Φωτογραφίες 

Γκαρσονιέρα 1 

Γκαρσονιέρα 2 

Γκαρσονιέρα 3 

Γκαρσονιέρα 4 

Διαμέρισμα